Výhody podľa pracovnej pozície

 

Systém enttive BS obsahuje množstvo funkcií a modulov. Každý zamestnanec spoločnosti bez ohľadu na pracovné zaradenie v ňom nájde to, čo pre svoju prácu potrebuje. Či už ste majiteľ spoločnosti, obchodný riaditeľ, pracovník skladu alebo účtovného oddelenia, enttive BS Vašu prácu výrazne zjednoduší a uľahčí.
          


Výhody pre vlastníka


  aktuálne informácie o výsledkoch spoločnosti,


  prehľadné riadenie cash-flow, 

 
  detailný prehľad o všetkých zložkách majetku,


  jednoduchá orientácia vo firemných dátach,


  podklady pre strategické rozhodnutia.

  Výhody pre vedúceho skladu

  


  aktuálne informácie o stave skladových zásob,
 


  optimalizované zásoby,
 

 
  prehľad o vystavených objednávkach,
 


  evidencia miest uloženia skladových položiek,
 


  nižšie náklady na skladovanie.


Výhody pre obchodného riaditeľa


  okamžitá reakcia na požiadavky klienta,


  individuálny prístup k tvorbe cien,


  komplexný prehľad o zákazkách,


  centralizácia dokladov podľa zákazníkov,


  obchodné výsledky v členení podľa produktov.

 Výhody pre účtovníčku

  


  úspora času pri vytváraní účtovných dokladov,
 


  intuitívne ovládanie,
 


  elektronická komunikácia s úradmi,
 


  pohodlné schvaľovanie faktúr,
 


  homebanking.


Výhody pre správcu IT


jednoduchá správa systému,


jednoduchý a priebežný systém aktualizácií.