Moduly

                                                                                              
      Hlavným cieľom ERP systému enttive BS je spojiť rozličné oddelenia v rámci Vašej spoločnosti (nákup, administratíva, financie, obchod, logistika, marketing) a zlepšiť informačný tok a celkovú komunikáciu medzi nimi.

Systém pozostáva z viacerých ERP modulov, ktoré prispejú ku skvalitneniu podnikateľských procesov vo Vašej spoločnosti a nárastu efektívnosti práce Vašich zamestnancov. Jednotlivé ERP moduly si možno predstaviť ako aplikácie, ktoré vykonávajú špecifickú funkciu v rámci ERP systému.

 

Základné moduly enttive BS


               
         

  

Prepojenie modulov v ERP systéme