Správa systému

Aké činnosti modul administrátorovi umožní?

                                                                                                                            

 
nastavenie lokálnych a globálnych parametrov systému,
 
     
  nastavenie systémových a užívateľských číselníkov,
     
  možnosť definovať skupiny užívateľov, do ktorých patria jednotliví užívatelia,
     
  definovanie užívateľov, nastavovanie prístupových práv pre skupinu užívateľov, konkrétnu osobu,
     
  určenie systému prístupových práv pre jednotlivé agendy,
     
  nastavenie obmedzujúcich predvolieb,
     
  prehliadanie činností jednotlivých užívateľov na jednotlivých dokladoch,
     
  konfigurácia replikácie dát,
     
  prehľad udalostí – sledovanie histórie dokladov,
     
  údržba databázy.