Dokumenty
   

Iba malá časť dokumentov je pre fungovanie podniku dôležitá, no úspech v podnikaní často závisí od toho, aký rýchly, spoľahlivý a bezpečný je prístup k nim. Neefektívnou správou dokumentov sú ovplyvnené všetky, najmä však rozhodovacie procesy v spoločnosti.

Modul Dokumenty pre Vás zabezpečí správu elektronických dokumentov, ich prehľadné usporiadanie, archiváciu, ľahkú dostupnosť a prepojenie s ostatnými modulmi. Systém enttive BS tak výrazne zrýchli spracovanie, obeh a schvaľovanie Vašich dokladov a dokumentov v ich digitálnej podobe.

Výhody pre užívateľa

 

 
Zníženie prevádzkových nákladov a úspora času, zvýšenie produktivity práce.
 
     
  Riadený obeh dokumentov - pri procesnom spracovaní vždy viete, kto s dokumentom pracuje.
     
  Okamžitá a nepretržitá dostupnosť dokumentov 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
     
  Súbežná možnosť používania toho istého dokumentu viacerými pracovníkmi.
     
  Úspora času pri vyhľadávaní dokumentov, fulltextové vyhľadávanie.
     
  Bezpečnosť fyzických i elektronických dokumentov.

 

Základné vlastnosti

 

Modul umožní riadenie celého životného cyklu dokumentu od jeho vytvorenia alebo doručenia do spoločnosti až po jeho archiváciu, resp. skartáciu. Dôležité z hľadiska procesného riadenia sú funkčné vlastnosti modulu, najmä: automatizácia pracovných procesov, možnosť sledovania schvaľovacieho procesu napríklad pri účtovných dokladoch, distribúcia úloh a prehľad o stave ich spracovania, či tvorba jednotlivých a periodických úloh.  Bezpečnosť Vašich firemných dokumentov v elektronickej podobe je zaistená prepracovaným systémom užívateľov, rolí a skupín s rôznymi úrovňami oprávnení na prezeranie alebo editáciu.


Čo všetko môžete v module evidovať?

                                                                                            
 • zápisy z obchodných rokovaní,

 
 • verejné zákazky,
 • doručené faktúry,
 
 • interné smernice,
 • doručenú a odoslanú poštu,
                   
 • adresár kontaktov,
 • spisovú službu,
 
 • e-mailové schránky,
 • zápisy z porád vedenia,
 
 • projekty,
 • zákaznícke a obchodné zmluvy,
     
 • reklamácie a sťažnosti.