Výroba
Modul Výroba Vám umožní operatívne plánovať  kapacitu výrobného procesu a aktívne riadiť príjem nových objednávok v závislosti od voľných kapacít. Tento modul je vhodný najmä pre zákazníkov zaoberajúcich sa sériovou výrobou.

Integráciou s modulom na riadenie skladu a účtovným modulom sa ekonomický prínos z nasadenia ERP systému
enttive BS vo Vašej spoločnosti ešte zvýši.


 

Výhody pre užívateľa


      

 

Okamžitá reakcia na požiadavky zákazníka s poskytnutím spätnej väzby na termín splnenia objednávky.

 

 

Jednoduché vytváranie kapacitného plánu výroby so zohľadnením nútených prestojov (dovolenky, povinná údržba, a pod.).

 

Automatická tvorba katalógového čísla umožňuje vytvárať modifikácie vyrábaného sortimentu a zároveň je podkladom pre vyhodnotenie úspešnosti jeho predaja.

 

Prehľadné výstupy o plnení kapacitného plánu výroby po jednotlivých výrobných sortimentoch a časových obdobiach.


Základné funkcie

 

 

Katalógové číslo a sortiment

 
Systém podporuje vytváranie, evidenciu a následnú prácu (reporty) s katalógovými číslami, ktoré sa používajú na jednoznačné označenie vyrábaného tovaru. Aplikácia Vám dáva možnosť používať  vlastnú štruktúru katalógového čísla.
  


Plánovanie výroby a dopravy

 
Plánovanie výrobného procesu je podporované nástrojom, ktorý Vám zabezpečí definovanie plánu výroby pre výrobný sortiment na zvolené časové obdobie. Plán je automaticky porovnávaný so skutočne zazmluvneným objemom odberateľských objednávok. V závislosti od skutočného objemu sú potom v systéme riadené termíny potvrdenia dodania jednotlivých objednávok. S plánovaním výroby je v systéme previazané aj plánovanie expedície – prepravy hotových výrobkov k zákazníkovi. 


Kalkulačné listy


Pre každý výrobok môžete  vytvoriť vlastnú kalkuláciu podľa kalkulačného listu, schváleného pre zadané obdobie. Kalkulačný list umožňuje zadať evidenčné a konštantné položky a pre matematické operácie použiť príslušné vzorce. Preddefinované zostavy Vám poskytnú celkový prehľad o vytvorených kalkuláciách, ako aj detailný pohľad na kalkuláciu každého výrobku.